Contact: Mr. Jin
       Tel: 13901575780 
             0512-52428686
Contact: Mr. Zha
       Tel: 13913639797 
             0512-52422071
Address: No. 59, Huyi Road, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province.